İnsan Kaynakları

Zer olarak müşterilerimize satın alma süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlığı ve etkin çözümleri sağlarken çalışanlarımızın modern ve stratejik insan kaynakları uygulamaları ile yetkinliklerini geliştirerek vizyonlarımız doğrultusunda şirketimizi geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağının kurum kültürümüzün devamlılığını sağlayan en önemli etmen olduğunun bilinciyle hareket ederek şirket değerlerimizden hareketle insan kaynakları yaklaşımlarımıza yön veriyoruz.
İnsan Kaynakları

İşe Alma ve Yerleştirme

İnsan kaynakları uygulamaları kapsamında işe alma ve yerleştirme süreçlerimizde şirketimizi stratejilerimize ve vizyonumuza taşıyabilecek yetkinliklere sahip ekip arkadaşlarını aramıza katmak öncelikli hedefimizdir. Açılan pozisyonların gereklilikleri doğrultusunda deneyimli veya yetiştirilmek üzere yeni mezun aday başvurularını, şirketimiz bünyesinde hem iş bilgilerini hem de Zer değer ve yetkinliklerine yatkınlıklarını yapılandırılmış araçları da içeren işe alım süreçlerinde değerlendirerek Zer Ailesi’ne dahil ediyoruz.

Bize katılmak için: http://www.kariyer.net

Ücret ve Yan Haklar

Ücret politikamızın şirketimizin rekabetçi gücünü destekler nitelikte olmasına önem vererek her yıl gerçekleştirdiğimiz ücret araştırmaları doğrultusunda çalışanlarımızın ücret politikası ve piyasadaki konumu belirliyoruz. Ücret artışlarında pozisyonun yetkinlikleri, çalışanın performansı, deneyimi ve potansiyeli ile birlikte piyasa verileri ve şirketin mevcut durumu gibi kriterleri dikkate alıyoruz.

Esnek Yan Fayda Uygulaması Flextra ile yan faydalarımızı kendimiz şekillendirebiliyor çalışanlarımızın ihtiyaç ve önceliklerine göre yan faydalar yaratıyoruz. Flextra kapsamında çalışanlarımız yan haklarını alışveriş çeki, yemek çekleri, hayat sigortası, hediye kart, tatil paketi veya bireysel emeklilik seçeneklerinden birini tercih ederek kullanabilmektedir.

Koç Holding Emekli ve Yardım Vakfı Sandığı

1967 yılında kurulan vakfın temel amacı, çalışanlarına “ek sosyal güvence ve yardım” sağlamaktır. Zer bünyesinde çalışmaya başlayan her personel aynı zamanda Koç Emekli Vakfı üyesi de olur. Üyeler vakfa dahil oldukları tarihten itibaren her ay ücretlerinden aşağıdaki ölçülerde kesenek primi öderler. Şirketler de üyeler adına aynı miktarda iştirak payı ödemektedir. Keseneğe esas aylık ücretler üzerinden her ay; üyelerden % 6 kesenek payı, şirketlerden % 6 iştirak payı tahsil edilir. Ayrıca vakıf üyesi olanlar (eşleri ve çocuk dahil olmak üzere) isteğe bağlı Yapı Kredi sağlık sigortasından faydalanabildikleri gibi her çalışanımız için Ferdi Kaza Sigortası da yapılmaktadır.

KoçAilem Programı

“KoçAilem birlikte başarmaktır!" sloganıyla yola çıkan KoçAilem Programı, Koç Topluluğu ailesinin üyesi olan Koç çalışanlarının hayatının her evresinde yanlarında olarak yaşam kalitelerini yükseltmek için katkıda bulunmayı amaçlayan fayda ve uygulamalar bütünüdür. KoçAilem Programı ile Koç Topluluğu çalışanları'na, Koç Topluluğu şirketlerinin ürün ve hizmetleri ile Koç Topluluğu dışı anlaşmalı şirketlerden sağlanan özel avantajlar sunulmaktadır.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Bireysel performansı ayrıştırıp takdir etmek ve şirket olarak kendimizi daha ileriye taşımak amacıyla şirketimizde hedeflerle performans yönetimi sistematiği kullanılmaktadır. Hedef yayılım süreciyle, her bir çalışanın hedefleri, topluluk ve şirket hedeflerini destekleyecek şekilde belirlenir. Yıl sonunda gerçekleşen değerler üzerinden performans sonuçları yine karşılıklı görüşmelerle değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme çıktıları çalışanların kariyer ve gelişim planlama süreçleri ile ücretlendirme sistemlerinde kullanılmaktadır.

Yetkinlik Değerlendirme

Şirketimizde 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi kullanarak tüm çalışanlarımızın iş ilişkisinde bulunduğu tüm paydaşlardan geri bildirim alabildiği bir ortam yaratmayı, sürekli gelişimi desteklemeyi ve kurum kültürümüzün devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Şirketimiz yetkinlikleri Koç Topluluğu yetkinlikleriyle paralel olup tüm çalışanlarımızda aranan temel yetkinlikler aşağıdaki gibidir.

  • İletişim
  • Takım Çalışması
  • Farklılıklara Uyum ve yönetme
  • Kendini ve Ekip Arkadaşlarını Geliştirme
  • Müşteri Duyarlılığı
  • İş Birliği Geliştirme
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik
  • Yön Belirleme
  • Sonuç Odaklılık

Şirkette Yaşam

Şirketimizin de içinde yer aldığı Çamlıca İş Merkezi kampüsünde çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak kafeterya, kuaför salonu, kuru temizleme gibi hizmetler mevcuttur. Aynı zamanda çalışma saatleri dışında çalışanlarımızın faydalanabilecekleri spor salonunda kampüs şirketlerinin organizasyonları dahilinde fitness, pilates, dans dersleri, zumba, yoga gibi dans, spor ve kişisel gelişim aktiviteleri düzenlenmektedir. Tüm bunların dışında çalışanlarımız her yıl gerçekleşen Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde bireysel ya da takım olarak spor faaliyetlerine katılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Kariyer ve Gelişim Planlama

Görevlerimizi en verimli şekilde yapabilmek ve keyif alarak çalışmak için sürekli öğrenebileceğimiz ve gelişebileceğimiz iş ortamları yaratmak temel insan kaynakları politikalarımız arasında yer alır. Bu çerçevede, çalışma arkadaşlarımızın işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek gelişimlerini desteklemekteyiz. Gelişim planları, şirket ve çalışan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, her yıl yönetici ve çalışanlar arasında birebir gerçekleşen kariyer ve gelişim planlama görüşmeleri ile oluşturulmaktadır. Amacımız, çalışanlarımızın kendilerini mevcut pozisyonlarında her geçen gün daha çok geliştirebilmelerini ve gelecekteki pozisyonları için hazırlanmalarını sağlamaktadır.

İç İlan Süreci

Topluluğumuz genelinde, kariyer gelişimini ve rotasyonu teşvik etmek amacıyla, iş fırsatları öncelikle topluluk çalışanlarına duyurulur. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız ilgilendikleri farklı sektör ve iş alanlarındaki pozisyonları görme ve bunlara başvurma olanağına sahip olmaktadır.