Ülkem İçin

Ülkem İçin Projesi; Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak tüm iç paydaşların toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı olmasını amaçlayan ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen bir çatı proje.

Zer olarak 2017 yılında, Ülkem İçin Projesi kapsamında çözüm ortaklarımızı hedefleyerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü çalışmasını gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği Zer için temel bir değer. Bu ciddi ve hassas konuda fark yaratmak için sürdürülebilir adımlar atmanın temel prensip olarak belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çözüm ortaklarımız arasında yer alan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına önemli adımlar atan birçok kuruluş bu çalışmaya katıldı. Biz de Zer olarak bu ortak hedefe hizmet etmesi amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza ödüllerini sunduk. İki yılda bir gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle çözüm ortaklarımız arasında cinsiyet eşitliğine yatırım yapan kuruluşları öne çıkarmayı ve yeni çalışmaların yapılması için diğer kuruluşları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Zer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödüllerine dair bilgi almak için https://toplumsalcinsiyetesitligi.koczer.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler geliştiriyor ve pek çok gönüllü çalışmanın içinde yer alıyoruz. Zer olarak kadınlara verdiğimiz desteği güçlendirmek adına Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladık. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformu; kadınların ekonomik yaşamın içinde, tüm sektörlerde ve her düzeyde yer alabilmesini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden biri.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) girişimi tarafından 2010 yılında geliştirilen ve yaygınlaştırılan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken noktalardan oluşan 7 ilke sunuyor. Bu platform iş dünyasının liderlerinden, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artmasını sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik bu 7 ilkeyi uygulayacaklarına dair açık taahhüt istiyor. CEO Destek Beyanı'nı imzalayan liderler böylece bu prensipleri şirketlerinin her biriminde uygulamaya yönelik niyetlerini ortaya koymuş oluyor. Şirketlerin dikkate alması gereken prensipler; iş yerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve önerileri kapsıyor.

Zer olarak biz de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına verdiğimiz önem ve hassasiyet doğrultusunda Kadının Güçlenmesi Prensiplerine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Zer olarak %49'unu kadın çalışanların oluşturduğu bir şirketiz. Kadının gücüne ve iş hayatındaki önemine inanıyor, gelişmiş nesiller için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın destekçisi olarak yılda 10 kız öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyoruz.