Lojistik süreçlerinin uçtan uca takibi
Loji-Portal ile mümkün!

lojiportal

Zer’in dijital dönüşüm programı kapsamında 2017 yılından bu yana geliştirdiği uçtan uca lojistik yönetimi ve takibi çözümü Loji-Portal, hem müşteri hem de tedarikçi tarafında tüm lojistik süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. Platformun kullanılması sonucu oluşan veri, doğru şekilde yorumlanıp analiz edilerek, yeni fırsatlar ve kazanımlar yaratmak için lojistik büyük veri olarak şekillendiriliyor.

Loji-Portal, sunduğu veri üzerinden gerçekleştirilen optimizasyon ve konsolidasyon algoritmaları ile iş ortaklarının lojistik satın alma faaliyetlerinde verimlilik ve maliyet avantajları sağlıyor.

lojiportal

Loji-Portal Nedir?

Loji-Portal sayesinde müşteri, tedarikçi ve şirket içi kullanımına yönelik rol bazlı ekran yetkilendirmeleri yapılarak talep ve tedarik süreci yönetiliyor. Lojistik süreçlerinin uçtan uca takibi mümkün oluyor. Süreç, siparişin Loji-Portal üzerinde oluşması ile başlıyor ve tedarikçi atamasının ardından anlık statü güncellemeleri yapılıyor. Platform üzerinden veya şoför mobil uygulamasından teslimatın teyit edilmesi ile hak ediş süreci otomatik olarak başlıyor ve fatura işlemlerinin tamamlanması ile sonlanıyor.

Spot talep süreçlerinin yönetiminde, taşıma tiplerine göre gruplanmış farklı tedarikçi havuzlarındaki tedarikçilerimizden talebe uygun olanlar Loji-Portal tarafından öneriliyor. Teklif toplama süreci, seçilen tüm tedarikçiler için aynı anda başlatılarak rekabet ortamı oluşturuluyor. Loji-Portal üzerinden toplanan tüm teklifler dijital ortamda analiz ediliyor ve en avantajlı fiyatlar yakalanarak müşterilerimize maliyet avantajı sağlanıyor.

İZLEYİN

Neden Loji-Portal kullanmalısınız?

Loji-Portal lojistik yönetimi süreçlerindeki tüm aşamalarda dijital çözümler sunuyor. Kapsamlı modüllerle lojistik sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Loji-Portal’ın kapsamında; Sipariş Yönetimi, Sevkiyat Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, İzlenebilirlik ve GPS Araç Takibi, Rota ve Maliyet Optimizasyonu, Yük Optimizasyon ve Konsolidasyonu, Spot Fiyat Yönetim Modülü, Yüksek Entegrasyon Kabiliyeti, Mobil Uygulama, BI Dashboard, Kapı ve Rampa Yönetimi, İhale Analiz Modülü gibi modüller bulunuyor.

MÜŞTERİMİZ OLUN

BZİ TERCİH EDİN