surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

KoçZer olarak, kurulduğumuz günden bu yana dünyaya karşı sorumluluğumuzu farklı projelerle ortaya koymayı görev bildik. Sayısız iş birlikteliğimizden doğan etki gücümüzü daha iyi bir dünya ideali için değerlendirmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik ve topluma katkı projeleri geliştirdik. Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, parçası olduğumuz ekosistemi; çevre, toplum ve sürdürülebilirlik alanlarında harekete geçirecek projeler üretmek hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Çevre

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı

2019 yılında başlattığımız “Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı” ile daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluklarımızı yerine getirmek, yalnızca bireysel değil, kurumsal olarak da atılabilecek adımları keşfetmek için tedarikçilerimize ve müşterilerimize çağrıda bulunduk. Ekosistemimizi oluşturan farklı sektörlerden müşteri ve tedarikçilerimizi sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaya davet ettik.

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12. maddesi olan “Sorumlu Tüketim ve Üretim” yaklaşımını esas alıyoruz. İş ortaklarımızın geliştirdiği proje fikirleri ve uygulamalarını değerlendiriyor, ödüllendiriyor ve etkisini artırmak için yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Özellikle Y kuşağından proje elçilerinin katılımını ve aktif rol almasını hedeflediğimiz Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın dünyamızın geleceği için fikir ve proje üreten genç çalışma arkadaşlarımıza platform sağlamasını umuyoruz.

Hayalimiz Benzer,
Avrupa’nın En İyi Çevre Programı

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı ile The Stevie International Business Awards 2021 yılı programında Çevre Programları kategorisinde Avrupa’nın En İyisi seçilerek altın ödülün sahibi olduk. Ayrıca “Çevreyle İlgili İletişim ve Farkındalık Çalışmaları” kategorisinde gümüş, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ise bronz ödül kazandık.

Programımız, İngiltere’nin saygın ödül programlarından Best Business Awards tarafından 2021 yılında En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nda süreç nasıl ilerliyor?

Program kapsamında başvuru sürecimiz her yıl Nisan ayı itibarıyla başlıyor. Sorumlu tüketim ve üretim odağında fikir ya da mevcutta uygulaması süren projeler programa başvuruyor. Başvurular sonucunda her yıl farklı kişilerden oluşan bağımsız seçici kurulumuz bir araya gelerek projeleri; etki potansiyeli ve yaygınlık, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik ve verimlilik olmak üzere 4 kriter üzerinden inceliyor, değerlendiriyor. Seçici kurul tarafından bir yıl boyunca KoçZer elçileri ve danışmanlarımız tarafından gelişimleri izlenecek 6 proje belirleniyor. Bir yılın sonunda 6 proje belirledikleri performans kriterleri ve gelişimleri üzerinden yeniden değerlendirilerek, en çok ilerlemeyi kaydeden proje büyük ödüle layık görülüyor.

İNCELEYİN
gold
silver
bronze
surdurulebilirlik

Eğitim

KoçZer olarak aydınlık bir geleceğin eğitimle sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, 2020 yılından itibaren iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, paydaşlarımıza tebrik ve başsağlığı amacıyla takdim ettiğimiz tüm hediyelerimizi gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlayacak bir adıma dönüştürdük. Her bir hediyemiz, Türk Eğitim Vakfı Mustafa V. Koç Burs Fonu’na aktarılarak bir kız lise öğrencisinin bir aylık eğitimine destek oluyor.

surdurulebilirlik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler geliştiriyor ve pek çok gönüllü çalışmanın içinde yer alıyoruz. KoçZer olarak kadınlara verdiğimiz desteği güçlendirmek adına 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladık. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformu; kadınların ekonomik yaşamın içinde, tüm sektörlerde ve her düzeyde yer alabilmesini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden biridir.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) girişimi tarafından 2010 yılında geliştirilen ve yaygınlaştırılan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken noktalardan oluşan 7 ilke sunuyor. Bu platform iş dünyasının liderlerinden, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artmasını sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik bu 7 ilkeyi uygulayacaklarına dair açık taahhüt istiyor. CEO Destek Beyanı'nı imzalayan liderler böylece bu prensipleri şirketlerinin her biriminde uygulamaya yönelik niyetlerini ortaya koymuş oluyor. Şirketlerin dikkate alması gereken prensipler; iş yerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve önerileri kapsıyor.

KoçZer olarak biz de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına verdiğimiz önem ve hassasiyet doğrultusunda Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Şirketimizde kadın çalışan, kadın yönetici ve kadın çalışan terfi oranlarımızı sürekli takip ederek toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulamalarımızla destekliyoruz.

Tedarikçilerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlamak amacıyla 2017 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri’ni düzenledik. Bu alanda farklı uygulamalara imza atan firmaları ödüllendirdik.

surdurulebilirlik

HeForShe Hareketinin
Destekçileri Arasındayız!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında Eylül 2014’te başlattığı ve Mart 2015’te Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketinin KoçZer olarak biz de destekçisiyiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek toplumsal cinsiyet duyarlı işyeri kültürümüzü güçlendirmeyi amaçlayan uygulamaları hayata geçiriyoruz.