İHALELER

İşbu web sayfasında yer alan her türlü ihale bilgisi, Zer Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş. (“ZER”) tarafından www.koczer.com internet sitesinde yayınlanmak ve ihale katılımcılarının bizzat ZER yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi amacıyla kaleme alınmış olup, ilgili bilgilerin tamamı ZER’in mülkiyeti altındadır. Bu sebeple kaynak gösterilse dahi işbu web sayfasında yer alan ihale bilgilerinin tamamı veya bir kısmı kullanılamaz, başka bir web sitesinde yayınlanamaz yahut ticari kazanç elde etmeye konu edilemez. İhale bilgilerinin, kaynağı gösterilerek ve/veya gösterilmeden  herhangi bir web sitesinde kısmen ya da tamamen yayınlanması sebebiyle doğacak  tüm zararlardan ihale bilgilerini paylaşan taraf münhasıran sorumlu olacaktır.

Sonuç bulunamadı.