Serhan Turfan

Genel Müdür

Serhan Turfan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde, işletme yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyerine Ford Otosan’da Satış Planlama ve Lojistik Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Ford Otosan'da sırasıyla Satış Destek Ekip Liderliği, Satış Planlama Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2010 yılında Servis ve Yedek Parça Direktörü oldu. 2010-2017 arasında çeşitli direktörlük pozisyonlarını yöneten Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevinin ardından 1 Ocak 2018 itibarıyla Ford Trucks Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Aynı zamanda, Ingage Dijital Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlendi. 

Profesyonel hayatın yanı sıra eğitimlerini de sürdüren Turfan, Koç Holding'in 2017 ve 2019 yıllarında sırasıyla San Francisco'da düzenlediği Be Global Silicon Valley ve Çin'de düzenlediği Be Global China programlarına katıldı. 2020 yılında McKinsey'in Türkiye ve Norveç'te düzenlediği Kişisel Gelişim Programı'nı, 2021 yılında ise Emeritus Institute of Management ve Columbia Business School Executive Education'ın ortak düzenlediği "Leadership: People, Teams and Organizations" programını tamamladı. 2022 yılında Harvard Business School Advanced Management (AMP) programından mezun oldu.

Alp Ressamoğlu

Hizmet ve Malzeme Satın Alma İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Alp Ressamoğlu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Kariyerine 1994 yılında Arçelik’te Üretim Mühendisi olarak başlayan Alp Ressamoğlu, Arçelik’te üstlendiği farklı görevlerin ardından 2007 yılında Hong Kong merkezli ürün geliştirme, üretim, tedarik zinciri ve ticaret yönetimi hizmeti veren Pacific Access’e Satın Alma Direktörü olarak katıldı. 2010 yılında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’de Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Ressamoğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin lojistik satın alma süreçlerinin merkezileştirilmesini yönetti ve lojistik satınalma alanında şirket stratejisini geliştirdi. 2017 yılından bu yana KoçZer’de Hizmet ve Malzeme Satın Alma İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyor.

Ressamoğlu, 2021 yılında Saïd Business School ve Oxford Üniversitesi'nin ortak hazırladığı yönetici finans programını ve London School of Economics and Political Science'ta "Yatırım Muhasebesi ve Karar Yönetimi" (Accounting for Investment and Managerial Decision-Making) programını tamamlamıştır.

Ertan Akkan

Lojistik Satın Alma ve Tedarik Zinciri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Ertan Akkan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği’nde tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Satınalma Mühendisi olarak başlayan Ertan Akkan, Ford Otomotiv’de satınalma departmanında farklı görevlerde çalıştı. 2009 yılında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye Malzeme ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı ve Koç Topluluğu Şirketleri’nin insan kaynakları departmanlarına ait hizmetler ve endirekt malzeme satın alımlarının ortaklaştırılması sürecini yönetti. Akkan, 2017 yılından bu yana KoçZer’de Lojistik Satın Alma ve Tedarik Zinciri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyor.

Gökhan Akça

Medya Hizmetleri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Akça, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine 1989 yılında IBM Türk A.Ş.’de Satış Müdürü olarak başladı. Bu görevinin ardından sırasıyla, Cisco A.Ş., Tepum A.Ş. ve KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunu üstlendi. 2004 yılında KoçSistem’de Genel Müdür olarak atanarak KoçSistem’in e-dönüşüm konusunda lider konumunu sürdürmesi için sorumluluk aldı. Akça, 2007 yılında Resmi İşler ve Medya İlişkileri Koordinatörü olarak Koç Holding’e katıldı. 2013 yılında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye Pazarlama Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Akça, aynı zamanda Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu (URAK) Üyesi ve Enerji Verimliliği Derneği Üyesidir. Akça, KoçZer'de Medya Hizmetleri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 

Akça, 2021 yılında Columbia Business School'un "İşletmeler için Dijital Stratejiler" (Digital Strategies for Business) sertifika programını tamamlamıştır.

Özgür Ergun

Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı

Özgür Ergun, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat (İngilizce), yüksek lisans eğitimlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) ve Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri’nde tamamladı.

İş hayatına Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Finansman Uzmanı olarak 1999 yılında adım atan Ergun, uzman ve yönetici olarak çeşitli görevler aldı. 2002-2004 yılları arasında Ford Otomotiv’de 6 Sigma Karakuşak Projesi Yöneticiliği’nde bulundu ve 2004-2015 yılları arasında İç Denetim ve Finansal Sistemler Müdürlüğü görevini üstlendi. 2015 yılında Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grup Müdürü olarak Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş’ye katıldı. Ergun, 2017 yılından bu yana KoçZer’de Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyor.

Ergun, 2018 yılında Harvard Business School Lider Geliştirme Programı'nı tamamladı.

Orçun Güven

Satış ve Dijital Platformlar İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Orçun Güven, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği bölümünde ve yönetici yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyerine ilk adımı 2007 yılında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’de Sistem Geliştirme Uzmanı olarak attı. KoçZer’de iş geliştirme, pazarlama ve satış gibi farklı görev ve sorumluluklarda rol aldı. Güven, 2016 yılından itibaren stratejik satınalma platformu Promena’nın müşteri ilişkileri ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olarak çalıştı ve 2018 yılında Promena’nın satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, iş geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerini yönetmek üzere Promena Hizmetleri Direktörü olarak atandı. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla KoçZer’in satın alma yönetimi faaliyetlerinin satışının yönetimini de üstlenerek Satış ve Dijital Platformlar İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

Güven, 2021 yılında Columbia Business School Executive Education ve MIT Sloan’ın ortak programı Emeritus Institute of Management üzerinden "Dijital İşletme" (Digital Business) alanında lisansüstü diplomasını aldı.

Ozan Ünay

Teknoloji ve Dönüşüm Direktörü

Ozan Ünay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, yönetici yüksek lisansını ise Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyerine 2004 yılında Aygaz’da Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Ünay, 2006 yılında Siemens’te çalışmaya başladı. 2008 yılında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye Proje ve Uygulama Geliştirme Birim Yöneticisi olarak katıldı. 2016 ve 2018 yılları arasında Ticari Sistemler Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak çalıştı. Ünay, 2018 yılında Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atandı ve 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Teknoloji ve Dönüşüm Direktörü oldu. 

Ünay, Columbia Business School Executive Education ve MIT Sloan’ın ortak programı Emeritus Institute of Management üzerinden 2020 yılında "Dijital İşletme" (Digital Business) alanında, 2021 yılında ise "İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme" (Innovation and Design Thinking) alanlarında lisansüstü eğitimini tamamladı.

Sanem Bayraklı

İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü

Sanem Bayraklı, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi’nde İşletme bölümünde, yüksek lisansını ise Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

2004 yılında lojistik alanında faaliyet gösteren Panalpina World’de Müşteri Yöneticisi olarak iş hayatına atılan Bayraklı, 2010 yılında Satınalma Yöneticisi olarak Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye katıldı. Pazarlama alanında görev aldıktan sonra 2018 yılında KoçZer’de İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü oldu. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapıyor.

Bayraklı, 2021 yılında Columbia Business School Executive Education ve MIT Sloan’ın ortak programı Emeritus Institute of Management üzerinden "Dijital İşletme" (Digital Business) alanında lisansüstü diplomasını aldı.