yatirim projeleri

Yatırım Projeleri

KoçZer olarak, proje yönetimi ve teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında; her türlü endüstriyel tesislerin, üretim binalarının, yedek parça ve malzeme depolarının, Ar-Ge ve teknoloji merkezlerinin, hastane, otel, okul benzeri özel yapıların, çalışma ofislerinin, yatırım projelerinin, uçtan uca fizibilite, tasarım, ihale, zaman, bütçe ve kalite kontrol süreçlerini yönetiyoruz.

İşletmenizde Kesintisiz İş Sürekliliği için Gerekli Denetim ve Analizler için çözüm KoçZer’de!

KoçZer olarak sunduğumuz “işletmelerde kesintisiz iş sürekliliğinin sağlanması” kapsamında ise tüm yapıların deprem güvenliği ve performans analizlerinin yaptırılması hizmetini sunuyoruz.

Bu kapsamda ayrıca aşağıda sıralanan hizmetler yer alıyor;

 • Yapıların depreme karşı TBDY 2019 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği), Eurocode 8 (Avrupa Deprem Yönetmeliği ) ve ASCE 41-17 (Mevcut Binalar için Amerikan Deprem Şartnamesi) standartlarına göre en pratik ve emniyetli seviyelerde analizlerinin yaptırılması,
 • Analiz sonuçlarına göre, varsa güvenlik risklerinin önüne geçilecek takviye projelerinin hazırlatılması,
 • Hazır inşaat teknikleri yanında yapımı güç olan ve uzun süren projelerde uygun teknolojik (viskoz damper, sürtünmeli damper, izolatörler vb.) ürünlerin kullandırılması,
 • Yapı sağlığı izleme sistemlerinin devreye alınması ile, yapıların her an kontrol altında tutulması,
 • Dijital bir platform kurularak yapılara ait her türlü bilginin arşivlenmesi ve güncellenmesi,
 • Analiz sonuçlarına göre yapıların güçlendirilmesinin gerekmesi durumunda, inşaat işini yapacak firmalara proje yönetimi ve teknik danışmanlık hizmeti verilmesi.
MÜŞTERİMİZ OLUN

Proje Yönetimi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri

 • Ön tasarım, maliyet ve süre donanımlı fizibilite çalışmalarının hazırlatılıp raporlanması,
 • Proje müellifleri ile mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlatılması,
 • Teknik şartnameleri, keşif listelerini, birim fiyat tariflerini, teklif alma şartnamelerini içeren anahtar teslimi ihale paketinin hazırlatılması,
 • İhaleye davet edilecek firma ölçümlemelerinin yapılıp raporlanması
 • İhale süreç yönetimi,
 • Sözleşme hazırlığı,
 • Saha yönetimi,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği denetim disiplini,
 • İş programı,
 • Kalite kontrolü,
 • Maliyet azaltma çözüm önerileri,
 • Yüklenicinin hak taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Bütçe takibi,
 • Malzeme test ve deneylerinin organizasyonu,
 • Geçici kabul,
 • Kesin kabul,
 • Talep edilmesi halinde resmi makamlarla süreç yönetim danışmanlığı(ruhsat, iskân, GSM belgesi, ÇED raporu)

NEDEN KOÇZER?