12 Mayıs 2021

Yeni tedarik zincirine COVID-19’un etkileri ne olacak?

zer Timreport dergisi mehmet apak roportaji

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin resmi yayını TimReport dergisinin hazırladığı “Yeni tedarik zincirine COVID-19’un etkileri ne olacak?” başlıklı dosyada tedarik zincirinde pandeminin beraberinde getirdiği riskleri ve fırsatları değerlendiren Genel Müdürümüz Mehmet Apak,  kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetiminin değişimi ve artan önemi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Pandeminin etkisi ile dijitalleşmenin faydalarının ve gerekliliğinin net bir şekilde görüldüğü ve dijital uygulamaların ivme kazandığını dile getiren Mehmet Apak, “Lojistikte multimodal taşımalar ve demir yolu taşımaları ile kesintisiz akışın ve doğru maliyetlerin sağlanabilmesi, süreçlerde robotik otomasyonlar gibi kolaylaştırıcı teknolojilerin yanında yapay zekâ gibi kognitif teknolojilerin uygulanmaya başlaması ve dünyanın her yerinden yetkin insan kaynağına erişim önümüzdeki uzun ve karmaşık yolu aşmamıza destek sağlayan fırsatlar olacak’’ dedi. AB Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası regülasyonları ve büyük bölgesel anlaşmaları tedarik zinciri yönetimlerine yeni perspektifler getirecek fırsatlar olarak değerlendirirken, uyum sağlayamayan veya dışında kalacak aktörler için tüm bu regülasyonların risk faktörü oluşturacağını belirtti.  

Apak, taleplerdeki muğlaklığın ve dalgalanmaların, emtia fiyatlarındaki ve kurlardaki değişimlerin de önemli riskler olarak tedarik zincirlerini zorlayacağını belirterek, “Tüm bu risklerden uzaklaşabilmek ve süreçleri fırsata çevirmek için şansımız amaç ve güven odaklı ekosistemler içinde olmak ve uzun soluklu, stratejik iş birliklerini hayata geçirmek olacak. Bütün kaynakların, bütün sınırların ve bütün araçların etkilenebileceği pandemi gibi bir risk senaryosunu aklımızda tutarak önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmeliyiz’’ diye vurguladı.

Günümüzde satın almanın, tedarik yönetimi süreçlerinin kapsamı değişerek süreç analizlerinden raporlamalara, tedarikçi performans yönetiminden katalog yönetimine kadar her aşamada stratejik bakış açısıyla yönetilmesi gereken bir uzmanlığa dönüştüğünü dile getiren Mehmet Apak “2020 yılı pandeminin de etkisiyle bizim müşterilerimize sağladığımız faydanın ve üstlendiğimiz rolün değerini çok daha artırdı. Bu dönemde hem müşterilerimiz hem de çözüm ortağımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimiz için riskler karşısında güvenli liman olmayı başardık. Güvene dayalı, şeffaf iş birlikteliklerimizden aldığımız güçle zor şartlarda ekosistemimizi ayakta tutmaya hatta güçlendirmeye devam ettik. 2021 yılında da riskleri ve pek tabii fırsatları göz önünde bulundurarak hem hizmetlerimizle yarattığımız faydayı artırmayı hem de daha fazla sayıda iş ortağıyla ekosistemimizi büyütmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

 

 TÜMÜNÜ OKU 

Paylaş