Çalışma İlkelerimiz ve Uyum Politikaları

calisma ilkelerimiz ve uyum politikalari

KoçZer olarak işimizi büyütürken tüm ilişkilerimizde adil olmayı, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmayı, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymayı temel esasımız kabul ediyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz ve ekosistemimizi çevreleyen ilişkilerimizi olumlu yönde geliştireceğini düşündüğümüz KoçZer Çalışma İlkeleri’nin ve bu ilkelere bağlı politikaların işimizde, ticari ilişkilerimizde ve hedeflerimizde rehberlik edeceğine inanıyoruz.

Koç Topluluğu Uyum Programı kapsamında yürüttüğümüz KoçZer Çalışma İlkeleri ve Uyum Politikaları; şirket yönetimimiz, çalışanlarımız, şirketimiz adına hareket edenler ve iş ortaklarımıza yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Şirketimizin uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar, politikalar ve prosedürler bütününü oluşturan Uyum Programımızla şirketimiz için özel olarak tasarlanmış, kapsamlı ve etkin bir uyum çerçevesinin tesis edilmesini hedefliyor, şirketimizin yasal düzenlemelere, iç politikalara, iyi kurumsal yönetim uygulamalarına ve etik kurallara uyma taahhüdünü ortaya koyuyoruz.