Sorumlu tüketim ve üretim için projelerinizi bekliyoruz!

ZER'DEN HABERLER

Sorumlu tüketim ve üretim için projelerinizi bekliyoruz!

11 Haziran 2021

"Geleceğimiz için sorumluluklarımız ortak, Hayalimiz Benzer" mesajıyla yola çıktığımız Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nda üçüncü dönem proje başvuruları başladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12. maddesi ‘sorumlu tüketim ve üretim’ yaklaşımını merkeze aldığımız Program’da, birçok farklı sektörden 700’ü aşkın müşterimiz ve 20 binin üzerinde tedarikçimizin oluşturduğu ekosistemden doğan etki gücümüzü daha iyi bir dünya ideali için değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’na "çevre ve doğal kaynakların korunması" ve "yaşam biçiminin bu doğrultuda değiştirilmesi" başlıklarında müşteri ve tedarikçilerimiz tarafından geliştirilen projeler başvurabiliyor. Proje başvuruları Hayalimiz Benzer web sitesi üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar devam ediyor.

Başvuru şartı Y kuşağı proje elçisi

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’na başvuru kriterlerimiz arasında Y kuşağı bir proje elçisinin olması yer alıyor. Bu kriter ile daha iyi bir geleceği inşa etmek için gerekli vizyon ve kararlılığa sahip gençleri; fikir üretmek ve aksiyona geçmek için teşvik ederek, programın Y kuşağı çalışanların enerjisi ile büyümesi hedefliyoruz.

Başvuruda bulunan projeler etki potansiyeli, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik olmak üzere dört kriter ile bağımsız üyelerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor. Seçilen projelerin gelişimleri bir yıl boyunca Zer elçilerimiz tarafından izlenmeye alınıyor ve Y kuşağı proje elçilerinin etkisiyle projelerin gelişim ivmesinin artırılmasını amaçlıyoruz.

“Daha iyi bir dünya ideali için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz”

Genel Müdürümüz Mehmet Apak, değişim ve dönüşüm yaratmada iş birliğinin önemini ve Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın çağrısını şu sözlerle aktardı: “Zer olarak ‘ben değil biz diyen ekosistem’ anlayışının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Dünya ve çevre farkındalığı yüksek, her alanda daha iyiyi yaratmaya istekli çalışma ekosistemimizi her gün daha da kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı ile müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte daha iyi bir dünya ideali için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yalnızca bireysel değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfederek ortaya çıkacak fikir ve uygulamalar ile her bir paydaşımızın kendi ekosisteminde değişim dalgası yaratmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”

Programın yeni döneminde su ile ilgili projelere özel önem

Dünya nüfusu hızla artarken, su kaynaklarının azalması ve artan kirlilik sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Zer olarak, doğal su kaynaklarının korunması ve ekolojik döngünün önemli parçası denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi için hem bireysel hem de toplumsal anlamda mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 2021 yılını ‘temiz su, temiz deniz yılı’ ilan ettik. Programa gelen başvurular arasından su tasarrufu ve kirliliğin engellenmesi için atık yönetimi ile ilgili projeleri özel olarak takdir edeceğiz.

Detaylı bilgi ve başvuru için: hayalimizbenzer.koczer.com